Sytuacja na Wiśle jest stabilna – poziom wody stopniowo się zmniejsza

Fala wezbraniowa minęła teren powiatu płockiego. Poziom wody stopniowo opada. Zagrożenie mija, choć stany alarmowe nadal są przekroczone.

Wodowskaz w Wyszogrodzie na godzinę 22:00 wskazywał poziom 590 cm (stan alarmowy 550 cm), a tendencja poziomu wody jest malejąca. W Kępie Polskiej woda również spada i wynosi 561 cm (stan alarmowy 500 cm). W tym miejscu tendencja również jest malejąca.

Nasi druhowie ponownie na własną rękę dokonali patrolu wału przeciwpowodziowego na terenie gminy. Zgodnie ze wskazaniami wodowskazów wody ubywa. Na wałach nie widać przesiąków, jedynie w kilku miejscach woda podciągana jest przez grunt na pola znajdujące się za wałem.

Fala minęła powiat płocki spokojnie i nie wyrządziła większych szkód. Jedynie część roślinności w międzywalu uległa uszkodzeniu. Wysoka trawa na wałach zdecydowanie utrudnia obserwację lecz wały są ogólnie w dobrej kondycji i mieszkańcy mogą być spokojni.