Umowy na nowy sprzęt zostały podpisane

Pozyskiwanie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego jest nieodłącznym elementem funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W miniony piątek, 14-go kwietnia, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku, odbyło się uroczyste podpisanie umów, na mocy których samorząd powiatu płockiego, za pośrednictwem samorządów gminnych, sfinansuje zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Płocku, w ramach VI edycji Programu Powiatu Płockiego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” wsparciem objętych zostanie 29 jednostek OSP.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Wicestarosta Iwona Sierocka, Członkowie Zarządu Powiatu Bogdan Banaszczak oraz Apolinary Gruszczyński, Wiceprzewodniczące Rady Powiatu Magdalena Woja i Ewa Kowalak wraz z Radnymi Powiatu: Pawłem Tokarskim (Sekretarzem Rady Powiatu), Bogusławem Jankowskim, Maciejem Jabłońskim, Marleną Mazurską, Stefanem Jakubowskim, Bogdanem Matczakiem, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w Płocku Dorota Zakrzewska, Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP Krzysztof Olejnicki.

Podczas piątkowego spotkania Gminę Słubicę reprezentowali: Wójt Gminy – Jacek Kozłowski, Skarbnik – Henryka Bedarek oraz Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka. To właśnie nasza jednostka została objęta wsparciem w ramach tegorocznego programu.

Serdecznie dziękujemy samorządowi Powiatu Płockiego oraz Gminy Słubice, a w szczególności nieobecnej podczas spotkania Marcie Michalak – Radnej Rady Powiatu Płockiego z terenu Gminy Słubice, która nieustannie wspiera naszą jednostkę.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Płocku