Fotowoltaika i samochody elektryczne – nowe zagrożenia

Zastosowanie nowych technologii niesie za sobą nowe zagrożenia i zasady postępowania przy wydawałoby się rutynowych działaniach ratowników.

24-go kwietnia, w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, odbyło się szkolenie teoretyczne z zakresu procedur i zasad postępowania podczas działań przy budynkach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne oraz podczas działań przy pojazdach samochodowych napędzanych energią elektryczną.

W trakcie szkolenia poruszano zagadnienia dotyczące budowy instalacji elektrycznej w budynkach wyposażonych w instalację fotowoltaiczną, z uwzględnieniem magazynów energii. Omówiono schematy postępowania podczas pożarów, ale również podczas miejscowych zagrożeń, w tym związanych m.in. z uszkodzonymi pokryciami dachowymi, czy samymi elementami instalacji.

Omówione zostały również schematy postępowania przy pojazdach elektrycznych, w których największe zagrożenie stanowić może bateria. Poruszono zagadnienia dotyczące zdarzeń drogowych, pożarów, ale również podtopień takich pojazdów.

Obok druhów z naszej jednostki w szkoleniu udział wzięli również ratownicy z jednostek OSP w Dobrzykowie, OSP w Gąbinie, OSP w Łącku oraz OSP w Nowym Duninowie.