Nowy sprzęt trafił do naszej jednostki

Każdy nowy sprzęt jaki trafia na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa, ratowników biorących udział w działaniach, ale również zwiększa skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W miniony czwartek, 13-go kwietnia, w siedzibie Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego oraz elementów ochrony indywidualnej strażaków ratowników.

Przekazania sprzętu i wyposażenia dokonali Dyrektor Delegatury – Tomasz Kominek oraz pracownik Delegatury – Karol Krajewski. Wśród przekazanych rzeczy znalazły się między innymi detektor wielogazowy, który trafił do naszej jednostki, zestaw PSP R-1 (torba+deska+szyny) oraz hełmy. Sprzęt trafił do jednostek OSP w Słubicach, w imieniu której odebrał go Prezes – Marek Tarka, OSP w Dobrzykowie oraz OSP w Ciachcinie.

Serdecznie dziękujemy samorządowi Województwa Mazowieckiego, na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orlińskim, za nieprzerwane wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.