Upamiętnienie 81 rocznicy ataku lotnictwa niemieckiego

Czasy II Wojny Światową wydają się bardzo odległe, jednakże  pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest wciąż żywa.

Już w najbliższy czwartek, 17-go września, o godzinie 18:30, serdecznie zapraszamy go naszej strażnicy, gdzie upamiętnimy 81. rocznicę ataku lotnictwa niemieckiego na ziemię słubicką.

Inicjatywa upamiętnienia tych, nieznanych dla wielu, wydarzeń pojawiła się w minionym roku i doszła do skutku dzięki zaangażowaniu Sławomira Ambroziaka – historyka i członka OSP w Słubicach, Krzysztofa Dylickiego – Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Marka Tarki – Prezesa OSP w Słubicach oraz druhów z naszej jednostki.

Serdecznie zapraszamy na krótkie przypomnienie tych tragicznych wydarzeń oraz oddanie należnego hołdu zabitym i rannym żołnierzom Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej.

Mapa Polski Targeo