Uroczystości Bożego Ciała

Dziś, 3-go czerwca w Kościele Katolickim obchodzone jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana Bożym Ciałem. Z tradycją tej uroczystości silnie związane jest wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym również nasza jednostka.

Punktualnie o godzinie 12:00, w kościele parafialnym w Słubicach rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w której uczestniczył pododdział strażaków ochotników z parafii w Słubicach. Pododdział prowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, a w skład pododdziału wszedł poczet sztandarowy OSP w Słubicach w składzie: Rafał Górecki, Piotr Bogiel i Krzysztof Kaczmarek oraz druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Marek Tarka, Andrzej Markiewicz, Przemysław Adamowicz, Mariusz Robak, Ryszard Zieliński, Sylwester Serwach, Adam Rączka), OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie. Uroczystość swoim udziałem uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Słubicach pod batutą Kapelmistrza – Szymona Ogrzebacza.

Po uroczystej Eucharystii odbyła się procesja ulicami Słubic do 4 ołtarzy zlokalizowanych kolejno przy OSP w Słubicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, Osiedlu „za Domem Nauczyciela” oraz Kościele Parafialnym w Słubicach. Ołtarz zlokalizowany przy siedzibie naszej jednostki został zorganizowany przez członków naszej jednostki, którzy poświęcili wiele czasu i pracy, aby przygotować sam ołtarz, jak również teren wokół strażnicy. Przygotowania trwały kilka dni, a sam ołtarz nawiązywał do tradycji strażackiej.

Pododdział po zakończonej Eucharystii przemaszerował na plac przy kościele, gdzie wszystkim zgromadzonym podziękował Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki. Następnie pododdział został rozformowany, a jego członkowie mogli wrócić do domów.

Obok udziału w uroczystej Mszy Świętej oraz procesji, do zadań druhów z naszej jednostki należało zabezpieczenie przemarszu wiernych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, który w dniu dzisiejszym był wzmożony. Do zabezpieczenia skierowane zostały 3 zastępy: SLOp, GLBA-Rt oraz SLKw.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich druhów, którzy zaangażowali się w przygotowania do dzisiejszej uroczystości oraz za udział w samej uroczystości.

Przygotowania: