Uroczystości Bożego Ciała w parafii Słubice

W miniony czwartek, 16-go czerwca, w Kościele Katolickim obchodzona była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana Bożym Ciałem. W obchody tej uroczystości włączyła się również nasza jednostka.

O godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Słubicach rozpoczęła się Eucharystia, w której udział wzięli strażacy ochotnicy z terenu parafii. W skład pododdziału, który poprowadził Komendant Gminny – Wiesław Cichosz, weszli strażacy z jednostek: OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Andrzej Markiewicz, Piotr Bogiel, Mariusz Robak, Ryszard Zieliński, Sławomir Ambroziak), OSP w Grzybowie i OSP w Łaziskach oraz poczet sztandarowy OSP w Słubicach w składzie: Marek Tarka, Przemysław Adamowicz i Tomasz Robak.

Po Mszy Świętej, ulicami Słubic przemaszerowała procesja, do której dołączyła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. O bezpieczeństwo uczestników przemarszu oraz uczestników ruchu drogowego dbali nasi ratownicy, którzy zabezpieczali trasę zastępami SLOp oraz GLBA-Rt. Procesja przemaszerowała kolejno ulicami: Wiślaną, Płocką, Krakowską, Szkolną, Kwiatową, Słoneczną oraz Chojaki, odwiedzając po drodze 4 ołtarze. Zlokalizowane one były kolejno przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, na osiedlu „za Domem Nauczyciela” oraz przy Kościele Parafialnym w Słubicach. Ołtarz przy naszej strażnicy został tradycyjnie przygotowany przez strażaków z naszej jednostki, pod czujnym okiem Gospodarza – Marzeny Witczeskiej. Ołtarz ten tradycyjnie już zawierał elementy strażackie.

Pododdział po zakończonej Eucharystii przemaszerował na plac przy kościele, gdzie wszystkim zgromadzonym podziękował Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki. Następnie pododdział został rozformowany, a jego członkowie mogli wrócić do domów.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich druhen i druhów za udział w uroczystości oraz za prace włożone w przygotowanie ołtarza i terenu wokół strażnicy.