W Powiecie Płockim przybędzie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych!

Szukanie źródeł finansowania na nowy sprzęt i wyposażenie, a w szczególności nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze, nie jest prostym zadaniem. W tym temacie bardzo ważna jest dobra współpraca między samorządami gminnymi, a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach działania: Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 31-go marca do 10-go maja br. prowadziła nabór, w ramach którego beneficjenci mogli uzyskać dofinansowanie na poziomie 85% na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem.

Zgodnie z listą pozytywnie ocenionych projektów z terenu powiatu płockiego:

  1. OSP w Staroźrebach – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Staroźrebach – wartość projektu 1.654.999,99 zł
  2. Miasto i Gmina Gąbin – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gąbinie – wartość projektu 2.115.000,00 zł
  3. OSP w Łącku – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Łącku – wartość projektu 1.315.000,00 zł
  4. Gmina Radzanowo – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Rogozinie – wartość projektu 1.478.458,77 zł
  5. Gmina Bielsk – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Bielsku – wartość projektu 1.231.230,00 zł
  6. Gmina Mała Wieś – średni samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP w Starych Gałkach – wartość projektu 1.215.000,00 zł
  7. Gmina Bulkowo – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Bulkowie – wartość projektu 1.606.150,00 zł
  8. Gmina Staroźreby – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nowej Górze – wartość projektu 1.654.999,99 zł
  9. Gmina Bodzanów – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Bodzanowie – wartość projektu 1.570.001,21 zł
  10. Gmina Nowy Duninów – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nowym Duninowie – wartość projektu 1.493.203,01 zł

Serdecznie gratulujemy wszystkim jednostkom, którym uda się niebawem pozyskać nowe pojazdy. Życzymy, aby zwiększały one skuteczność prowadzonych działań, ale również bezpieczeństwo ratowników. Niech samochody tyle samo razy wracają całe do bazy co z niej wyjeżdżają!