Wicemarszałek Senatu odwiedził Gminę Słubice

Wczoraj, 12-go kwietnia naszą gminę odwiedził Wicemarszałek Senatu – Adam Bielan w towarzystwie Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Artura Czaplińskiego.

Na prośbę Wójta Gminy Słubice udaliśmy się zastępem 369[M]53 SLOp Toyota Hilux, wraz z łodzią, do miejscowości Świniary, w miejsce gdzie w 2010 roku wody rzeki Wisły przerwały wał przeciwpowodziowy. Obecnie w tym miejscu znajduje się pamiątkowa kapliczka.

W spotkaniu obok Wicemarszałka i Radnego Sejmiku uczestniczyli również: Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Słubice – Sławomir Januszewski, Radna Rady Gminy Słubice – Anna Urbańska oraz strażacy ochotnicy z OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w Słubicach.

Korzystając z okazji nasi strażacy przekazali Wicemarszałkowi informację dotyczącą problemu jakim jest brak przystosowanego miejsca do wodowania łodzi, szczególnie potrzebnego w chwili zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Temat ten poruszany jest już od dawna, ostatnio 23-go maja 2018 roku, podczas spotkania zorganizowanego przez samorząd powiatu płockiego w rocznicę powodzi, został on przypomniany przedstawicielom Wód Polskich i RZGW, którzy odpowiedzialni są za rzekę Wisłę. W związku z brakiem reakcji wystąpiliśmy z oficjalnym pismem do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku. Mamy nadzieję, że w związku z zainteresowaniem Wicemarszałka Adama Bielana naszą gminą, temat ten uda się ruszyć z miejsca i wybudować przynajmniej dwa przystosowane do wodowania łodzi miejsca, w dwóch krańcach gminy.