Wspieramy działania w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Zbiórka artykułów pomocy humanitarnej jest pierwszym krokiem, następnie należy te artykuły posegregować, zmagazynować, przygotować do transportu oraz przetransportować do potrzebujących.

Odzew mieszkańców powiatu płockiego jest bardzo duży, co pokazuje jak wielkimi sercami dysponujemy oraz jak potrafimy jednoczyć się i wspierać potrzebujących. Ilość pomocy jaka trafiła do Starostwa Powiatowego w Płocku, a następnie przekazana zostanie bezpośrednio na Ukrainę jest na tyle duża, że magazynowanie darów w budynku Starostwa może zakłócić normalne funkcjonowanie urzędu. W związku z tym kierownictwo Starostwa Powiatowego w Płocku, na czele ze Starostą Płockim – Sylwestrem Ziemkiewiczem, podjęło działania mające na celu przygotowanie magazynu, gdzie można będzie składować i przygotowywać do transportu pomoc humanitarną.

Dzięki pomocy jednej z mieszkanek powiatu płockiego udało się zorganizować pomieszczenia magazynowe na terenie miejscowości Nowe Boryszewo, w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Płocka. Zmiana lokalizacji wymagała przetransportowania zgromadzonych już w budynku Starostwa darów do nowego miejsca magazynowania.

Wczoraj, 5-go marca ratownicy z naszej jednostki, Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski i Sekretarz – Michał Dylicki, przy wykorzystaniu samochodu operacyjnego oraz przyczepki kwatermistrzowskiej, udali się do siedziby Starostwa Powiatowego w Płocku, skąd przetransportowali pomoc humanitarną do magazynu w miejscowości Nowe Boryszewo. Obok naszej jednostki w pomoc zaangażowali się również druhowie z OSP w Bodzanowie, OSP w Słupnie, OSP w Goślicach i OSP w Ciachcinie.

Dziękujemy za współpracę całej ekipie Starostwa Powiatowego w Płocku, na czele z Dyrektorem Wydziału Gospodarczego i Promocji – Karoliną Koper.