Zarząd Oddziału Gminnego spotkał się w świątecznej atmosferze

Przedświąteczne posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach są już tradycją.

Podobnie było w minioną niedzielę, 15-go grudnia, gdy członkowie władz gminnych ZOSP RP spotkali się w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Posiedzenie poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Krzysztof Dylicki, a naszą jednostkę reprezentowali: Wiceprezes ZOG, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, Członek ZOG, Naczelnik OSP w Słubicach – Krzysztof Dobaczewski, Członek ZOG, Wiceprezes OSP w Słubicach – Andrzej Markiewicz oraz Przewodniczący KR ZOG, Skarbnik OSP w Słubicach – Marek Bogiel. Obok członków Zarządu Oddziału Gminnego i Gminnej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski.

W trakcie obrad przedstawione zostały informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, udziału jednostek OSP z terenu gminy Słubice w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz środków pozyskanych w ramach wsparcia z zewnątrz, w tym m.in. z samorządu Powiatu Płockiego i samorządu Województwa Mazowieckiego. Ustalony został również harmonogram przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP. Przedstawicielom poszczególnych jednostek przekazane zostały materiały niezbędne do przeprowadzenia zebrań oraz kalendarze strażackie. W trakcie spotkania omówiona również została sytuacja gotowości bojowej naszej jednostki oraz problem jakim jest zapewnienie przez samorząd gminy oleju opałowego, do ogrzania stanowisk garażowych pojazdów bojowych, na okres zimowy.

Ostatnim punktem były życzenia świąteczne dla strażaków oraz ich rodzin i dzielenie się opłatkiem, a następnie symboliczny poczęstunek. Pomocy przy organizacji posiedzenia zarządu udzielili nasi druhowie Piotr Kaczmarek i Bartłomiej Tomasik.