Zmrożona Wisła – 21 luty 2021 [WIDEO]

Z niepokojem obserwowana jest sytuacja powodziowa na rzece Wiśle. Gwałtowny dopływ wody spowodowany roztopami oraz zator na rzece może skutkować groźną sytuacją.

Patrole ratowników OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach na wałach przeciwpowodziowych są nadal utrzymane. Niestety obserwowana jest duża ilość ludzkiej bezmyślności. Wał nosi ślady niewłaściwego zachowania gapiów, w postaci uszkadzania go przez pojazdy mechaniczne, w tym quady i samochody osobowe. W kilku miejscach odkryto uszkodzenia spowodowane przez jazdę po koronie wału oraz bezmyślne wjeżdżanie na nią w miejscach innych niż przewidziane do tego zjazdy. Takie postępowanie i uszkodzenie wału może skutkować wzrostem zagrożenia powodziowego i narażaniem na niebezpieczeństwo mieszkańców.

Wody w rzece stopniowo przybywa o czym świadczą wskazania wodowskazów, które o poranku 21-go lutego wskazywały następujące wartości: Wyszogród: 597 cm (stan alarmowy – 550 cm); Kępa Polska: 510 cm (500 cm); Pompownia Wiączemin: 343 cm (280 cm).

Apelujemy do wszystkich, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Pod żadnym pozorem nie można poruszać się pojazdami mechanicznymi po koronie wału. Ponadto osoby postronne nie powinny wchodzić na międzywale, które w znacznej większości zalane jest wodą, a lód obecnie staje się słabszy i może w każdej chwili ustąpić pod ciężarem człowieka. W przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji związanej ze stanem wału przeciwpowodziowego, jego uszkodzeniem przez zwierzęta, przesiąkami brudnej wody lub innymi zagrożeniami należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 lub Państwowej Straży Pożarnej – 998. W każdym przypadku należy dokładnie opisać sytuację oraz postępować zgodnie z poleceniami dyżurnego.