Patrole wałów przeciwpowodziowych [WIDEO]

Zagrożenie powodziowe dla Płocka oraz regionu nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Sytuację pogorszyć mogą zapowiadane gwałtowne roztopy oraz lodowe zatory w korycie rzeki.

Od 10-go lutego ratownicy z naszej jednostki, wspólnie z ratownikami z jednostek OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach prowadzą cykliczne patrole wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Słubice. W trakcie przeglądu sprawdzany jest stan wałów, poziom wody w poszczególnych miejscach, ewentualne uszkodzenia przez zwierzęta lub inne czynniki oraz odczytywane jest wskazanie wodowskazu zlokalizowanego przy Pompowni Wiączemin.

Sytuacja w chwili obecnej jest stabilna, ale poziomy na wszystkich okolicznych wodowskazach przekraczają stany alarmowe – Wyszogród: 590 cm (stan alarmowy – 550 cm); Kępa Polska: 502 cm (500 cm); Pompownia Wiączemin: 338 cm (280 cm).

Apelujemy do wszystkich, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Pod żadnym pozorem nie można poruszać się pojazdami mechanicznymi po koronie wału. Ponadto osoby postronne nie powinny wchodzić na międzywale, które w znacznej większości zalane jest wodą, a lód obecnie staje się słabszy i może w każdej chwili ustąpić pod ciężarem człowieka. W przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji związanej ze stanem wału przeciwpowodziowego, jego uszkodzeniem przez zwierzęta, przesiąkami brudnej wody lub innymi zagrożeniami należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 lub Państwowej Straży Pożarnej – 998. W każdym przypadku należy dokładnie opisać sytuację oraz postępować zgodnie z poleceniami dyżurnego.