160 lat temu Powstańcy walczyli pod Zyckiem

13 grudnia 2023 r. pod Kopcem Powstańców Styczniowych przy ulicy Wiślanej odbyła się uroczystość związana ze 160 rocznicą jednej z ostatnich bitew powstania styczniowego na Mazowszu – bitwy pod Zyckiem.

Punktualnie o godzinie 18-tej Komendant Gminny Marek Tarka wprowadził poczty sztandarowe OSP Słubice, OSP Juliszew, OSP Piotrkówek wraz z pododdziałem strażaków, na plac uroczystości przy Kopcu. Za kilka chwil do strażaków dołączyli żołnierze Wojska Polskiego z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Brygada wystawiła kompanię honorową, poczet sztandarowy oraz posterunek honorowy przy Kopcu. Gdy pododdziały były ustawione w szyku, w asyście reprezentującego Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, naszego druha Sławomira Ambroziaka przybył gość specjalny Ksiądz Biskup Senior diecezji Charkowsko – Zaporoskiej, biskup pomocniczy lwowski, biskup koadiutor diecezji charkowsko – zaporoskiej, biskup ordynariusz diecezji charkowsko – zaporoskiej – Marian Buczek. Po przywitaniu ze sztandarami zajął miejsce dla gości, wśród których byli obecni m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – druh Hilary Januszczyk, Ksiądz Proboszcz parafii Słubice – Roman Batorski, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Andrzej Ciołkowski, Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak, Przewodnicząca KGW Słubice – Katarzyna Cieślak, Sympatyk, pasjonat historii Słubic i Mazowsza, mieszkaniec Gąbina, z urodzenia sanniczanin – Andrzej Głowacki, pasjonat historii, mieszkaniec Gąbina – Zbigniew Balcerzak.

Uroczystość rozpoczął hymn państwowy, powitanie i krótki wstęp prowadzącego Sławomira Ambroziaka. Ksiądz biskup Marian Buczek w swojej modlitwie, wspomnieniu o powstańcach styczniowych, nawiązał do sytuacji jaka jest na Ukrainie.

Następnie jeden z żołnierzy odczytał apel poległych, którego dopełnieniem była salwa honorowa.  W imieniu strażaków głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki. Podkreślił, że uczestnicy powstania to bohaterowie bo mimo przeciwności losu, przetrwali wszystko i dzięki nim jesteśmy jako naród. Dzięki nim w tym dniu i w tym miejscu są Żołnierze Wojska Polskiego są sztandary na których są symbole narodowe, bez obaw możemy słuchać hymnu polskiego, pieśni patriotycznych, wspólnie dawać świadectwo współczesnego patriotyzmu. Podziękował za udział druhom strażakom. Słowami: „ Stowarzyszenie jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna, wspólnie z pozostałymi uczestnikami dzisiejszej uroczystości, z dumą i wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za losy Ojczyzny oraz historycznej pamięci, odczytuje tę dzisiejszą lekcję historii z pełnym przekonaniem, że zryw powstania styczniowego uformował drogi prowadzące do niepodległości w roku 1918” zakończył swoje wystąpienie.

Złożenie kwiatów oraz zniczy przez delegacje oraz osoby prywatne było ostatnim elementem tej oficjalnej części uroczystości. W imieniu strażaków kwiaty złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Hilarego Januszczyka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Honorowego Komendanta Gminnego – Wiesława Cichosza (OSP Łaziska).

Elementy rekonstrukcyjne, nawiązujące do tamtych wydarzeń, eksponowane na tle płonącego ogniska, które przygotował druh Roman Jabłoński – nadały temu wydarzeniu wyjątkową oprawę.

Wyprowadzenie, przy dźwiękach Warszawianki, w szyku defiladowym, sztandarów i pododdziałów zakończyło uroczystość. Dla wszystkich uczestników, na miejscu, został przygotowany gorący poczęstunek, którego przygotowaniem i logistyczną częścią związaną z jego wydaniem zajął się druh Andrzej Markiewicz.

Naszą jednostkę reprezentował Poczet Sztandarowy w Składzie:  Marek Bogiel , Sylwester SerwachPrzemysław Adamowicz oraz druhowie: Krzysztof Dylicki, Marek TarkaMichał Dylicki, Jakub Robak.