Nowa kamera termowizyjna na wyposażeniu naszej jednostki

Doposażenie w nowy sprzęt oraz wymiana sprzętu wyeksploatowanego jest bardzo istotnym elementem w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców oraz ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W minionym tygodniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie, podczas którego na wyposażenie wielu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego, trafił sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Przekazany sprzęt został pozyskany za pośrednictwem Referatu Bezpieczeństwa Pożarowego i Współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w ramach doposażenia sfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Starosta Płocki – Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński, Wiceprzewodniczące Rady Powiatu – Magdaleną Woja i Ewa Kowalak,  Sekretarz Rady Powiatu Płockiego Paweł Tokarski, Radni Powiatu Płockiego – Izabela Tomaszewska, Marta Michalak, Bogdan Matczak, Bogusław Jankowski, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Krzysztof Wielec, Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP – Krzysztof Olejnicki oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Zakrzewska, a także Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Karolina Koper oraz druhowie z jednostek OSP, którym przekazano sprzęt. Władze Samorządu Województwa Mazowieckiego reprezentował Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku – Tomasz Kominek oraz Anna Derlukiewicz Radna Miasta Płocka i Karol Krajewski z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego.

Z ramienia naszej jednostki sprzęt odebrali Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka oraz Sekretarz – Michał Dylicki. Na wyposażenie nasze jednostki trafiła podręczna kamera termowizyjna SEEK Reveal Fire PRO X, która docelowo trafić ma na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd zastąpi niebawem wyeksploatowany pojazd GLBA-Rt Iveco Daily.

Podczas spotkania miał miejsce również miły akcent, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz odznaczył dr Piotra Gryszpanowicza wyróżnieniem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim. Piotr Gryszpanowicz jest autorem wielu publikacji, w tym opisujących historię Straży Pożarnej. Ponadto każda z jednostek otrzymała egzemplarz publikacji autorstwa Piotra Gryszpanowicza pt. Płocka Straż Pożarna na kartach historii.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Płocku