Przedświąteczne spotkanie członków Orkiestry Dętej

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest czasem spotkań, czasem rozmów oraz czasem składania sobie wzajemnie świątecznych życzeń.

W minionym tygodniu, w sali naszej strażnicy spotkali się członkowie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Przedświąteczne spotkanie jest podtrzymaniem tradycji członków Orkiestry, którzy kilka lat zapoczątkowali spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Obok członków Orkiestry, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele naszej jednostki Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Sekretarz OSP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Członek Zarządu Oddziału Gminnego, Naczelnik OSP w Słubicach – Krzysztof Dobaczewski, pełniąca obowiązki Gospodarza – Aleksandra Dobaczewska oraz Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski.

Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów dotyczących działalności Orkiestry i zaangażowania jej członków oraz składane były świąteczne życzenia.