83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Słubicach

Rok 1939 okazał się bardzo tragiczny dla Polski, Europy oraz całego Świata. 1-go września tego roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny – II Wojna Światowa.

Wojnę rozpoczęła zbrojna agresja hitlerowskich Niemiec na ziemię Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszymi chwilami wojny, która jak się okazało trwała będzie blisko 6 lat, były: naloty bombowe na Wieluń, ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz atak na mosty w Tczewie. Polska stała się jednym wielkim polem bitwy, na którym każdego dnia ginęło wielu wartościowych rodaków oraz niszczone były kolejne miasta i miejscowości.

1-go września, 83 lata po tych tragicznych wydarzeniach, z inicjatywy historyka i członka OSP w Słubicach – Sławomira Ambroziaka, strażacy ochotnicy z terenu gminy Słubice oraz przybyli gości, upamiętnili bohaterów tamtych dni. W symbolicznej uroczystości udział wziął pododdział strażaków ochotników, który poprowadził Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. W skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Tarka, Adam Rączka, Przemysław Adamowicz) i OSP w Juliszewie oraz druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie i OSP w Juliszewie.

Uroczystości rozpoczęły się od przeprowadzenia pododdziału na plac uroczystości przy Kościele Parafialnym w Słubicach, a następnie odegrany został Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Odtworzone zostało zagranie Polskiego Radia z 1-go września 1939 roku, zawierające komunikat o zbrojnej agresji na Polskę. Głos zabrał organizator – Sławomir Ambroziak, który przybliżył zebranym historię sprzed ponad 80 lat. Krótką modlitwę odmówił Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski, a następnie wysłuchano utworów o tematyce patriotycznej. Głos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, który mówił o aktywnym udziale strażaków ochotników w walkach II Wojny Światowej oraz ich roli w życiu społecznym, o czym świadczyła liczna obecność na tej uroczystości. Na zakończenie głos zabrała Pani Wanda Świderska, która była uczestniczką Powstania Warszawskiego i pamięta wydarzenia czasów Wojny.

Kolejnym punktem było złożenie kwiatów przy symbolicznym miejscu pamięci zlokalizowanym między Kościołem Parafialnym, a plebanią. W tamto miejsce udał się pododdział strażaków oraz zgromadzeni goście. Kwiaty złożyła delegacja strażaków ochotników w składzie: Krzysztof Dylicki, Wiesław Milczarek oraz Jacek Buła.

Wymarszowi pododdziału strażaków po zakończeniu uroczystości towarzyszyły oklaski zgromadzonych gości, w tym m.in. Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilarego Januszczyk, wraz z małżonką, Radna Powiatu Sochaczewskiego – Wanda Dragan, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Iłowskiej – Andrzej Ciołkowski, uczestniczka walk Powstania Warszawskiego – Wanda Świderska i Historyk – Mariusz Bartos.