COVID-19 – najważniejsze informacje dla ratowników OSP

Panująca na świecie pandemia koronowirusa wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 niesie ze sobą wiele problemów i zagrożeń oraz wymaga podejmowania odpowiednich działań.

W Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a ilość zarażonych oraz potencjalnie zarażonych i poddanych kwarantannie osób ciągle wzrasta. Istnieje również bardzo duże prawdopodobieństwo, iż wiele osób zarażonych nie ma świadomości swojego stanu, a mimo to może zarażać inne osoby. Ogólnokrajowa (ogólnoświatowa) skala występowania wirusa zmusza do podejmowania nieszablonowych działań. W takiej chwili jeszcze ważniejsza niż dotychczas staje się ochrona ratowników udzielających pomocy osobom potrzebującym.

Wczoraj, 16-go marca, w sali naszej strażnicy, odbyło się szkolenie dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z zakresu postępowania w okresie zwiększonego ryzyka zarażeniem nowym koronawirusem. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, ratownik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku.

W trakcie szkolenia przekazane zostały najważniejsze informacje związane z bieżącą sytuacją oraz wytyczne dla służb ratunkowych. Z naszego punktu widzenia podejście do rutynowych działań ratowniczo-gaśniczych uległo zmianie, a jeszcze większy niż dotychczas nacisk położony został na środki ochrony indywidualnej ratowników. Nasi strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przeszkoleni zostali z zakresu właściwego zabezpieczenia się przeciw wirusowi, dezynfekcji oraz postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego postępowania.

Ratownicy PSP oraz OSP są nieustannie gotowi do niesienia pomocy potrzebującym i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Należy jednak pamiętać, że zarażenie się wirusem przez jednego z ratowników skutkować może wyłączeniem z działań całej jednostki co może być już poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku dokonywania zgłoszenia wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia na numer alarmowy, oraz w miarę posiadanej wiedzy, należy przekazać dyspozytorowi informację dotyczącą ewentualnego zarażenia wirusem lub podejrzeń co do jego wystąpienia.

Zachęcamy również każdego do obserwacji swojego stanu zdrowia i oceny występowania ewentualnych przesłanek mogących potwierdzać zarażenie się koronawirusem. W takiej sytuacji należy postępować z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych i skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub stacją sanitarno-epidemiologiczną.