Inspekcja gotowości operacyjnej

Wczoraj, 16-go lutego w godzinach przedpołudniowych dźwięk syreny wezwał ratowników z naszej jednostki do strażnicy, ale jak się okazało nie było konieczności podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.

Pod naszą strażnicą oczekiwali oficerowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, którzy przeprowadzili inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ramach inspekcji przeprowadzono ćwiczenie bojowe i sprawdzono sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostki, pod kątem jego sprawności i zdatności do użycia podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ostatnim punktem było rozwiązanie testów wiedzy oraz wypełnienie niezbędnej dokumentacji.

W ostatecznym rozrachunku inspekcja została zakończona z wynikiem pozytywnym, nie ujawniając większych uchybień, czy zaniedbań, mogących mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, w tym również bezpieczeństwo ratowników.