Konkurs filmowy „Strażacy dla Klimatu”

Dbanie o klimat jest tematem ważnym, ale również trudnym. Ochrona środowiska wpisuje się w działania statutowe wielu Ochotniczych Straży Pożarnych, a działania strażaków podczas gaszenia pożarów czy walki z powodziami idealnie wpisują się w ten cel.

30 listopada zakończyło się przyjmowanie prac w ramach konkursu filmowego „Strażacy dla Klimatu”, którego organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, miesięcznik „Strażak” oraz firma Purpose. Film konkursowy zgłosiła również nasza jednostka. Dziś, 15-go grudnia doszło do ostatecznych rozstrzygnięć i przyznania pozostałych nagród. Więcej informacji na temat laureatów konkursu znaleźć można na Fan Page’u miesięcznika „Strażak”

Nasza jednostka posiada bogatą dokumentację fotograficzną z działań ratowniczo-gaśniczych i innych wydarzeń, natomiast dokumentacja filmowa jest uboższa. Wynika to między innymi z faktu, iż nie dysponujemy sprzętem, którym moglibyśmy rejestrować nasze działania w sposób nieutrudniający akcji, takimi jak wideo rejestratory w pojazdach czy kamery sportowe na hełmach. Niemniej jednak poprzez odpowiedni montaż filmów i zdjęć chcieliśmy pokazać nasze działania związane z ochroną klimatu, w które wpisują się: gaszenie pożarów oraz działania przeciwpowodziowe. Warto nadmienić, iż zdjęcia, z jakich w większości składa się film, nie były w żaden sposób pozowane, a powstały spontanicznie podczas działań, co czasami przekłada się na ich jakości, jednak pokazują one prace ratowników OSP w Słubicach.

Niestety według kapituły konkursu nasz film nie znalazł się w gronie prac premiowanych nagrodami, choć na tle innych opublikowanych prac nie czujemy się gorsi. Chcielibyśmy zaznaczyć, że film pokazuje nasze rzeczywiste działania, a jego elementy nie powstały jedynie na potrzeby konkursu. Udział w takim konkursie jest dla nas z pewnością nowym doświadczeniem, a mimo braku uznania w oczach kapituły pozostał nam pamiątkowy film, którym chcemy się z Państwem podzielić.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu oraz wszystkim, którzy nadesłali swoje prace, jednak nie zostały one docenione przez jury. Dla nas najważniejszy pozostaje fakt, że nasze codzienne działania, niezależnie od istnienia konkursu, nastawione są na ochronę klimatu. Największą nagrodą jest dla nas społeczna akceptacja naszych działań oraz wyrazy sympatii i wsparcia jakie otrzymujemy na co dzień.