Minęło 10 lat od przerwania wału przeciwpowodziowego w Świniarach

23-go maja 2010 roku kilkanaście minut przed godziną 9:00 rano, służby ratownicze przyjęły zgłoszenie o przerwaniu wału przeciwpowodziowego w Świniarach, w gminie Słubice.

Tamten dzień zapadł głęboko w pamięć wszystkich mieszkańców gminy Słubice, a w szczególności ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, który zostawiając wszystkie swoje sprawy ruszyli na ratunek potrzebującym. Ratownicy, w tym również OSP w Słubicach, uczestniczyli przy zabezpieczaniu wału przed powodzią, brali udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi oraz pomagali w usuwaniu jej skutków.

10 lat później nie walczymy z powodzią lecz z pandemią koronawirusa i to właśnie w związku z nią nie były możliwe „zwyczajne” obchody upamiętniające tamte wydarzenia. Rok 2010 kosztował wszystkich ratowników OSP z terenu gminy bardzo wiele sił i czasu, dlatego też z inicjatywy członków OSP w Słubicach oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach postanowiliśmy symbolicznie i bezpiecznie wspomnieć tamte chwile.

Postanowiliśmy, że przedstawiciele poszczególnych jednostek przed godziną 9:00 rano złożą symboliczne kwiaty, przy kapliczce wybudowanej na pamiątkę wydarzeń z 23-go maja 2010 roku. Jakże miło zostaliśmy zaskoczeni na miejscu, gdzie okazało się, iż w podobny sposób upamiętnić powódź postanowiły władze Powiatu Płockiego oraz Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po krótkiej rozmowie i przywołaniu wspomnień sprzed 10 lat delegacje przystąpiły do złożenia kwiatów. Kwiaty złożyła delegacja samorządu Powiatu Płockiego Starosta – Mariusz Bieniek, Wicestarosta – Iwona Sierocka, Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Płocku – Piotr Jakubowski i Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Piotr Zgorzelski oraz delegacja w składzie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki i Prezes OSP w Wiączeminie Polskim – Józef Kluge, którzy reprezentowali pododdział złożony ze strażaków z jednostek OSP w Słubicach (Prezes – Marek Tarka, Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski), OSP w Juliszewie, OSP w Wiączeminie Polski, OSP w Łaziskach oraz OSP w Grzybowie.

Na zakończenie wiele ciepłych słów do strażaków skierował Wicemarszałek Sejmu RP – Piotr Zgorzelski oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki.