Symboliczne upamiętnienie ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem

Minęło 10 lat od tragicznej katastrofy lotniczej, w której zginęło wielu wybitnych Polaków, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim oraz jego małżonką Marią.

Dziś, 10-go kwietnia cały świat boryka się z pandemią koronawirusa, niestety nie ominął on również Polski, co przełożyło się na konieczność zmiany naszych nawyków oraz wywraca naszą codzienność do góry nogami.

Mimo wielkiego zagrożenia z jakim się zmagamy, nie możemy zapomnieć o wydarzeniach sprzed 10-ciu lat, kiedy to doszło do tragicznego dla wszystkich Polaków wydarzenia, katastrofy rządowego samolotu, na pokładzie którego znajdowało się wielu wybitnych rodaków. Niestety bilans tego zdarzenia okazał się tragiczny, życie straciło wówczas 96 osób.

Na terenie gminy Słubice znajduje się symboliczne miejsce, pomnik 96-ciu dębów, ku czci poległych w tamtych tragicznych wydarzeniach. Każdego roku gromadziliśmy się w tym miejscu w licznym pododdziale oraz z pocztami sztandarowymi, wspólnie z mieszkańcami myślami wracaliśmy do 10-go kwietnia 2010 roku i wspominaliśmy poległych wtedy Polaków.

W tym roku i w tej chwili taka uroczystość nie może mieć miejsca, ponieważ mogłaby ona nieść za sobą ogromne ryzyko rozwoju epidemii. Musimy postępować mądrze i odpowiedzialnie, dlatego też postanowiliśmy w inny, symboliczny sposób oddać cześć poległym w tamten kwietniowy poranek. Dziś, 10-go kwietnia 2020 roku, w ramach sprawdzenia pojazdu specjalnego oraz sygnałów alarmowych na nim zamontowanych, odwiedziliśmy miejsce pamięci, pomnik 96-ciu dębów w Grzybowie, i sygnałem syreny alarmowej naszego samochodu upamiętniliśmy wszystkich poległych. Następnie przy płycie pamiątkowej zapalony został symboliczny znicz. Ten gest wykonany został w imieniu wszystkich strażaków ochotników z terenu gminy Słubice, którzy dotychczas uczestniczyli w uroczystościach.

Pamiętajmy o tamtych tragicznych wydarzeniach, wspominajmy poległych tam Wielkich Polaków, ale również postępujmy tak jak należy w chwili zagrożenia z jakim obecnie się borykamy. Zostańmy w domach, wykorzystajmy technologie do wirtualnych spotkań z rodziną i znajomymi oraz ograniczmy nasze wychodzenie z domu do minimum. Nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek doczekamy takich Świąt Wielkiej Nocy, ale tylko wspólnie i z rozsądkiem wyjdziemy z tej trudnej sytuacji!