Monitoring przeciwpożarowy poinformował o pożarze

Zadaniem monitoringu przeciwpożarowego jest informowanie o zaistnieniu niebezpiecznego zdarzenia związanego z pożarem na danym terenie.

Jest to bardzo istotna instalacja, szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia pożaru jest duże, a jego wystąpienie wyrządzić może duże szkody. Takim miejscem na terenie gminy Słubice jest m.in. Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, który podlega Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.

Dziś, 15-go czerwca w godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna odebrała sygnał z monitoringu przeciwpożarowego właśnie w Skansenie w Wiączeminie Polskim, w gminie Słubice. Do zdarzenia zostały zadysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym również zastęp GBA z naszej jednostki.

Jako pierwszy na miejsce dotarł nasz zastęp. Niezwłocznie przystąpiliśmy do sprawdzania budynków znajdujących się na terenie Skansenu. W trakcie naszych działań na miejsce dotarły zastępy z JRG nr 2 i JRG nr 3 w Płocku. Wspólnie ratownicy sprawdzili wszystkie obiekty. Nigdzie nie stwierdzono wystąpienia pożaru ani zadymienia. Ostatecznie zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy.

Po zakończonych działaniach zastępy wróciły do swoich strażnic.

Siły i środki

369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach

362[M]25 GCBA MAN TGA – JRG nr 2 w Płocku

363[M]40 GLBM-Rt Opel Movano – JRG nr 3 w Płocku