Monitoring sytuacji na Wiśle [WIDEO]

Sytuacja w Płocku oraz powiecie płockim jest poważna i bardzo dynamiczna. Zator może stworzyć się w każdej chwili i w niemal każdym miejscu.

Od 10-go lutego na terenie gminy Słubice trwają patrole strażaków OSP mające na celu monitorowanie sytuacji. Sprawdzany jest na bieżąco stan wałów, poziom wody oraz wskazanie wodowskazu zlokalizowanego przy Pompowni Wiączemin. Patrole prowadzone są na całej długości wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie gminy z częstotliwością co 4 godziny. Działania prowadzą jednostki OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie.

Obecnie sytuacja wydaje się być stabilna, choć zjawiska lodowe są bardzo często nieprzewidywalne. Zator, jaki ruszył z okolic Płocka przesunął się na wysokość miejscowości Wola Brwileńska, w gminie Nowy Duninów. Poziom wody na wodowskazie przy Pompowni Wiączemin jest stabilny, natomiast na wysokości miejscowości Kępa Polska powstał kolejny zator lodowy. Wodowskaz w tej miejscowości wskazuje wartość powyżej stanu alarmowego. Ponadto na wysokości miejscowości Piotrkówek, w związku z zatorem woda wychodzi na międzywale.

Ratownicy z naszej jednostki od kilku dni pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Gotowi oni byli również do ostatnich działań w Płocku, gdzie zaangażowana została znaczna część jednostek z powiatu płockiego oraz wiele z Komend PSP Województwa Mazowieckiego, lecz nie otrzymali takiej dyspozycji.

W przypadku zauważenia zagrożenia ze strony lodu w postaci kry, przesiąków wałów przeciwpowodziowych lub ich uszkodzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym pod numerem alarmowym 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub 998 – Państwowa Straż Pożarna. W każdym przypadku należy dokładnie przedstawić sytuację oraz postępować zgodnie z poleceniami dyspozytora.