Płock zagrożony powodzią do działań skierowana Kompania “WODA” COO

Fot. PTV Płocka Telewizja

Zagrożenie powodziowe w Płocku i regionie w związku z panującą aurą i tworzącym się zatorem lodowym jest obecnie bardzo realne.

W Płocku wprowadzony został alarm przeciwpowodziowy w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle w rejonie Płocka. Sytuacja jest poważna. Zagrożona zalaniem jest ul. Gmury oraz bulwary wiślane przy płockim molo.

Już od kilku godzin na ul. Rybaki działania zapobiegające skutkom podtopień prowadzą ratownicy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego. Jak informuje serwis remiza.com.pl do Płocka skierowana została również Kompania Specjalna „WODA” Centralnego Obwodu Operacyjnego. W skład Kompani wchodzą pompy wysokiej wydajności.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację związaną ze stanami rzek i jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych, hydrologami i ekspertami do spraw gospodarki wodnej. Prognozy hydrologiczne przewidują wezbranie na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej powyżej stanu alarmowego z powodu piętrzenia lodu. Obecnie obserwowany jest wzrost stanu wody na wszystkich wodowskazach w Płocku. W rejonie Wyszogrodu możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł udał się do Płocka na wizytację wałów oraz w celu oceny bieżącej sytuacji. – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.