Odprawa służbowa strażaków z rejonu KM PSP w Płocku

Odprawy służbowe z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz członkami innych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są bardzo ważny elementem dotyczącym wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów.

W miniony czwartek, 6-go października, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie odbyła się odprawa służbowa, w której udział wzięli m.in. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ds. OSP – st. bryg. Tomasz Cybul, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – st. bryg. Adam Dobrosielski, Zastępca KM PSP w Płocku – st. bryg. Jacek Starczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Płocku – Marek Ciećwierz, Prezes OSP w Gąbinie – Waldemar Zawadzki, funkcjonariusze KM PSP w Płocku oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu płockiego i Miasta Płocka. Naszą jednostkę reprezentowali Prezes – Marek Tarka oraz Sekretarz – Michał Dylicki.

Odprawa rozpoczęła się od chwili ciszy podczas której upamiętniono zmarłego Druha OSP Wyszyna Patryka Szwech oraz zmarłych i poległych podczas działań w ostatnim czasie członków PSP i OSP. Niestety ostatni okres czasu można określić jako czarną serię, która dotknęła ratowników OSP i PSP w całym kraju.

W trakcie spotkania omówiony został szereg ważnych tematów dotyczących m.in. zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych, dojazdu i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, szkoleń dla członków OSP, aspekty prawne dotyczące nowej ustawy o OSP, współpracy podczas działań z dyżurnymi SK KM PSP, kwestie formalne dotyczące rozliczania dotacji oraz przypomniane zostały informacje dotyczące przekazywania informacji o prowadzonych działaniach i współpracy z mediami.

Podczas odprawy nie zabrakło merytorycznej dyskusji o problemach i wątpliwościach. Poruszono m.in. tematy dotyczące nowej ustawy o OSP w kwestii interpretacji niektórych zapisów, kwestię spotkań doszkalających z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Rozmawiano również o terminach realizacji szkoleń dla członków OSP oraz plamach substancji ropopochodnych na drogach publicznych, które nie zawsze kwalifikowane są jako miejscowe zagrożenia.

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ds. OSP st. bryg. Tomasz Cybul przekazał w mieniu Komendanta Głównego PSP i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podziękowania za życzliwość oraz szybkość samoorganizacji przy akcji zbiórki sprzętu pożarniczego na potrzeby straży pożarnej w Ukrainie.