Wsparliśmy Honorowe Krwiodawstwo

Zapasy krwi są ciągle potrzebne i trzeba je nieustannie odnawiać. Krew jest wyjątkowym składnikiem ludzkiego organizmu, którego nie można wyprodukować, ani kupić, trzeba go ofiarować.

W minioną sobotę, 19-go listopada, po raz trzeci przy naszej strażnicy zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi, gdzie mieszkańcy Gminy Słubice oraz okolicznych miejscowości mogli podzielić się swoją krwią ratując ludzkie życie lub zdrowie.

Akcja zorganizowana została wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słubicach, Klub Honorowych Dawców Krwi „Legion” oddział w Płocku oraz Oddział Terenowy w Płocku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Partnerami akcji byli: Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w działaniu”, Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja Eventowa „Recon”, Centrum Nadruku, Pizzeria Festa Italiana, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku oraz Samorząd Gminy Słubice. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starosta Płocki – Sylwester Ziemkiewicz.

Pomimo mroźnej aury udało się zebrać kilka litrów tej cennej cieczy, która będzie ratowała ludzkie życie i zdrowie. Na dawców oraz osoby odwiedzające naszą strażnice czekały dodatkowe atrakcje. W naszej strażnicy pojawili się między innymi przedstawiciele Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, którzy prezentowali swoje instrumenty oraz umiejętności. Nie zabrakło stanowiska Klubu Legion HDK, gdzie czekało wiele upominków oraz stanowiska Powiatu Płockiego i OSP w Słubicach, gdzie można było posilić się pyszną grochówką i słodkimi przekąskami. Obok tego chętni mogli podszkolić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Bardzo miłym zaskoczeniem dla dawców i organizatorów było pojawienie się Starosty Płockiego – Sylwestra Ziemkiewicza, który znalazł czas na spotkanie i chwilę rozmowy.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy odwiedzili naszą strażnicę i oddali krew, szczególnie dla strażaków z OSP w Słubicach (Aleksandra Witczeska, Krzysztof Dobaczewski, Michał Dylicki), OSP w Łaziskach i OSP w Piotrkówku oraz Policjantów z Komisariatu Policji w Gąbinie. Szczególnie podziękowania należą się również tym, którzy mocno włączyli się w organizację i przeprowadzenie akcji, ale niestety sami nie mogli oddać krwi. Dziękujemy w szczególności Marcie Michalak – Radnej Rady Powiatu Płockiego, za wsparcie i przygotowanie grochówki, Marzenie Witczeskiej – Gospodarzowi OSP w Słubicach, za pomoc i pyszne słodkości, Ewie Jabłońskiej, Andrzejowi Dobaczewskiemu, Szymonowi Ogrzebaczowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej oraz wszystkim jej członkom.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takim akcjom uda się poprawić stan zapasów w bankach krwi, a każda kolejna akcja będzie przyciągała nowe osoby, którym oddawanie krwi wejdzie w krew. Dziękujemy i do zobaczenia podczas kolejnej zbiórki!