Ostatnia ziemska droga Druha Stefana

Po raz kolejny w ostatnim czasie strażacka rodzina Gminy Słubice i Parafii Słubice stanęła w obliczu pożegnania. Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy Druha Stefana Stęborowskiego.

Druh Stefan odszedł na Wieczną Służbę w wieku 83 lat, mając za sobą 66 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, gdzie był Członkiem Honorowym oraz członkiem Orkiestry Dętej. Za swoją służbę Druh Stefa odznaczony był Złotym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaką „Za Wysługę 65 lat”. Ponadto w 2016 roku podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych został wyróżniony jako najstarszy muzyk Przeglądu.

Ostatni raz Druha Stefana pożegnał dźwięk syreny alarmowej na naszej strażnicy, a następnie w drodze do Kościoła Parafialnego towarzyszyła mu asysta samochodów ratowniczo-gaśniczych z naszej jednostki. W uroczystości pogrzebowej udział wziął pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezesa OSP w Słubicach – Druha Marka Tarki. W skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Jacek Kozłowski, Adam Rączka, Dominik Mićkowski), OSP w Wiączeminie Polski, OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówki i OSP w Sielcach oraz strażacy z jednostek OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Marek Bogiel, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w Sielcach. Swoją obecnością uroczystość pożegnania uświetniła również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Podczas Eucharystii, honorową wartę przy trumnie Druha Stefana pełnili: Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Marek Bogiel, Michał Dylicki, Kazimierz Bębenista i Wiesław Milczarek.

Po zakończeniu Mszy Świętej, Druha Stefana, w imieniu społeczności strażackiej, pożegnał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Druh Krzysztof Dylicki. Następnie kondukt żałobny wyruszył w drogę na cmentarz parafialny, gdzie Druha Stefana Stęborowskiego pożegnały honory pocztów sztandarowych oraz zawodzący dźwięk syren samochodów pożarniczych OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Juliszewie i OSP w Sielcach.

Pododdział został wyprowadzony przed teren cmentarza, gdzie Prezes wraz z przedstawicielem rodziny podziękowali wszystkim zgromadzonym oraz zaprosili na wspólne spotkanie strażaków do naszej strażnicy. Spotkanie zostało przygotowane wspólnie przez członków naszej jednostki, na czele z Gospodarzem Druhną Marzeną Witczeską i Zastępcą Naczelnika Druhem Piotrem Kaczmarkiem, przy wsparciu ze strony rodziny Druha Stefana.

Rodzinie Druha Stefana Stęborowskiego składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu, a wszystkim strażakom obecnym na uroczystości serdecznie dziękujemy za udział i godne pożegnanie.