Druh Andrzej odszedł na Wieczną Służbę

W okresie Wielkiego Postu, przyszło nam pożegnać kolejnego członka strażackiej rodziny, wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – Druha Andrzeja Żabkę.

Wczoraj, 29-go lutego odbyły się uroczystości żałobne, podczas których wyruszył w swoją ostatnią wędrówkę na ziemi. Zgodnie z wieloletnią strażacką tradycją, pożegnaliśmy Druha Andrzeja przy naszej strażnicy, gdzie rozległ się dźwięk syreny alarmowej, a następnie w asyście samochodów ratowniczo-gaśniczych kondukt przejechał do Kościoła Parafialnego w Słubicach.

W uroczystości udział wziął pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Marka Tarki, a w skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Adam Rączka, Andrzej Markiewicz, Sylwester Serwach) i OSP w Juliszewie oraz druhny i druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Ewa Jabłońska, Marek Bogiel, Zbigniew Śliwiński, Przemysław Adamowicz, Sławomir Ambroziak, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach. Podczas Eucharystii druhowie pełnili symboliczną wartę przy trumnie Druha Andrzeja, a w imieniu członków strażackiej rodziny zmarłego pożegnał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki.

Po zakończeniu Mszy Świętej kondukt, w asyście samochodów pożarniczych, przejechał na cmentarz parafialny w Słubicach, gdzie w mogile spoczęło ciało Druha Andrzeja. W chwili składania ciała do grobu rozległ się dźwięk syren alarmowych samochodów strażackich, które pożegnały druha strażaka.

Druh Andrzej Żabka odszedł na Wieczną Służbę w wieku 71 lat. Służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach od 1991 roku, w tym czasie pełnił funkcję kierowcy, ale również zasiadał we władzach statutowych jednostki. Za swoją działalność został odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaką „Strażak Wzorowy”, Odznaką „Za Wysługę 30 lat” oraz wyróżnieniem „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”.

Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia, łącząc się w modlitwie.