Ostatnie pożegnanie druha strażaka

Rozstania, szczególnie te bezpowrotne, są bardzo trudne. Równie ciężko stratę kolegi strażaka odbiera brać strażacka – strażacka rodzina.

W minioną sobotę, 27-go kwietnia uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu Druha Stefana Dążałowicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcach. Msza Święta żałobna odbyła się w Kościele Parafialnym w Sannikach.

W uroczystości udział wziął pododdział strażaków, pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubiach – Wiesława Cichosza, a w skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Sielcach, OSP w Słubicach (Krzysztof Dobaczewski, Leszek Zwierzchowski, Paweł Rybarczyk) oraz druhowie z OSP w Sielcach, OSP w Słubicach (Piotr Kaczmarek, Przemysław Adamowicz) i OSP w Łaziskach.

Po zakończeniu Eucharystii kondukt w asyście samochodów pożarniczych przemaszerował na cmentarz w Sannikach, gdzie złożeniu w grobie towarzyszyło wycie syren samochodów strażackich. Na zakończenie obecnym na żałobnej uroczystości strażakom podziękował Komendant Gminny oraz Prezes OSP w Sielcach – Paweł Gaworski.