Pamięć o Bohaterach Bitwy pod Zyckiem wciąż żywa

13 grudnia 1863 roku doszło na ziemiach obecnej Gminy Słubice do potyczki, po której dwóch stronach stanęli Powstańcy Styczniowi i wojska rosyjskie.

Dziś, 159 lat po tamtych wydarzeniach, z inicjatywy Historyka Sławomira Ambroziaka, przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, spotkaliśmy się w miejscu pamięci – Kopcu Powstańców Styczniowych, gdzie w mogile złożeni zostali straceni i polegli w Bitwie pod Zyckiem.

W uroczystości udział wzięli Strażacy Ochotnicy z jednostek OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dylicki, Marek Bogiel, Sylwester Serwach, Adam Rączka, Andrzej Dobaczewski, Michał Dylicki) i OSP w Grzybowie, pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach Wiesława Cichosza, mieszkańcy Gmin Słubice i Iłów, samorządowcy, a wśród nich m.in. Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak, Radni Rady Gminy Słubice – Krystyna Wojtalewicz i Marek Bogiel, Radna Rady Powiatu Sochaczewskiego – Wanda Dragan oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów – Rafał Durzyński oraz harcerze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Gościem specjalnym uroczystości był Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej – dr hab. Wojciech Osial.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia dokonanego przez Sławomira Ambroziaka. Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup, dziękując za pamięć o bohaterach oraz odmawiając krótką modlitwę. Głos zabierali również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, który nawiązał do roli Powstania Styczniowego w tworzeniu się stowarzyszeń, w tym Straży Ogniowych. Głos zagrała również Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Słubiczanki – Katarzyna Cieślak, która przekazała informację o znalezieniu nieśmiertelnika żołnierza walczącego w okolicach Słubic w walkach II Wojny Światowej, którego ciało spoczywa w mogile Grobu Nieznanego Żołnierza na słubickim cmentarzu parafialnym.

Wyjątkową oprawę zapewnił członek Kawalerii Konnej OSP – Roman Jabłoński, wraz z rodziną, przygotowując odwzorowanie obozowiska jakie spotkać można było podczas walk Powstania Styczniowego, włącznie z rannym Powstańcem. Tradycyjną wojskową zupę dla zebranych przygotował Druh Andrzej Markiewicz. Podczas uroczystości odczytany został również Apal Poległych, który przygotowali wspólnie Sławomir Ambroziak i Mariusz Bartos.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie symbolicznych kwiatów i zniczy w miejscu pamięci, którego dokonały delegacje: ZOSP RP w Słubicach, w składzie Krzysztof Dylicki i Marek Tarka; Samorządowców, w składzie Radna Rady Powiatu Płockiego – Mata Michalak, Radna Rady Gminy Słubice – Krystyna Wojtalewicz i Przewodnicząca KGW Słubiczanki – Katarzyna Cieślak, przedstawiciel Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie – Mariusz Bartos; delegacja harcerzy, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Włodzimierz Olewnik i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów – Rafał Durzyński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Słubice, ale również sąsiednich miejscowości za przybycie i podtrzymanie pamięci historycznej o tych wydarzeniach i ich Bohaterach.