Plaga niebezpiecznych owadów

Owady błonkoskrzydłe, w tym osy i szerszenie, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób uczulonych na ich jad. Stanowią one również poważne niebezpieczeństwo dla dzieci, osób starszych oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Tegoroczny okres letni, w szczególności ostatnie dni lipca i sierpień, to czas wzmożonej aktywności os i szerszeni, jakie obserwują nasi ratownicy. Najpewniej panujące warunki atmosferyczne są sprzyjające, a co za tym idzie ilość gniazd owadów z jakimi przychodzi nam się mierzyć jest znaczna. Dla porównania tylko w bieżącym miesiącu, sierpniu, ratownicy podjęli ponad 3 razy więcej interwencji, niż w całym minionym roku.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż działania podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w związku z występowaniem gniazd lub rojów owadów błonkoskrzydłych, kwalifikowane jest jako miejscowe zagrożenie. Informację o zagrożeniu ze strony owadów powinien zgłosić właściciel lub użytkownik danego terenu (lub osoba postronna o ile owady znajdują się w przestrzeni publicznej). Zgłoszenia dokonać należy na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub bezpośrednio do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, pod numer 24-366-78-00. Podczas dokonywania zgłoszenia należy przekazać dyżurnemu podstawowe dane osobowe, telefon kontaktowy, adres występowania zagrożenia, rodzaj owadów (o ile jest to możliwe do określenia), miejsce usytuowania roju lub gniazda (na tyle szczegółowo na ile to możliwe) oraz czy w obiekcie znajdują się osoby uczulone, dzieci, osoby starsze czy osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Działania związane z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych odbywają się z reguły w godzinach wieczornych, z uwagi na fakt gromadzenia się owadów w gniazdach oraz zmniejszania aktywności – chyba, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Nie należy usuwać gniazd owadów na własną rękę, ponieważ jest o bardzo niebezpieczne i może prowadzić do utraty życia lub zdrowia.

Należy pamiętać, że każdy zgłaszający musi wyposażyć się w środek chemiczny na osy i szerszenie (dostępny w lokalnych sklepach na terenie Słubic). Zaleca się przygotowanie dwóch środków, lub więcej, w zależności od rozmiaru gniazda i ilości owadów.

W tym roku ratownicy z naszej jednostki prowadzili już kilkadziesiąt działań związanych z owadami błonkoskrzydłymi. Do działań najczęściej udaje się zastęp GLBA-Rt, ale przy niektórych zgłoszeniach niezbędne jest wykorzystanie samochodu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem hydraulicznym z koszem – SH. Podczas działań ratownicy wykorzystują kombinezony ochronne, stanowiące izolację przed owadami.

Siły i środki:

369[M]67 SH Star 29 – OSP w Słubicach
369[M]68 GLBA-Rt Iveco Daily – OSP w Słubicach