Po raz pierwszy oddaliśmy krew w Słubicach

Obok działań ratowniczo-gaśniczych druhowie z naszej jednostki pomagają również na inne sposoby. Tym razem współorganizowaliśmy akcję zbiórki krwi w Słubicach.

Wczoraj, 28-go sierpnia, po raz pierwszy na terenie Gminy Słubice pojawił się ambulans do poboru krwi. Ambulans zaparkował przy strażnicy OSP w Słubicach, co było możliwe dzięki współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, Klubu Honorowych Dawców Krwi „Legion” Oddział w Płocku oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Oddział Terenowy w Płocku.

W piękną słoneczną sobotę w godzinach 9:00 – 13:00 chętni mogli oddawać krew, zapoznać się z wyposażeniem OSP w Słubicach oraz otrzymać upominki przygotowane przez Klub HDK „Legion” i partnerów akcji, na czele z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Akcja zakończyła się umiarkowanym sukcesem. Krew oddało w sumie kilkanaście osób, a prawie drugie tyle, z różnych przyczyn, mimo pojawienia się w ambulansie, niestety nie mogło przystąpić do oddawania krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pofatygowali się do Słubic i przystąpili, lub próbowali przystąpić, do oddania krwi. Dziękujemy druhom z OSP w Grzybowie i OSP w Juliszewie, którzy wsparli naszą akcję. Dziękujemy również Radnej Rady Powiatu Płockiego Marcie Michalak, która odwiedziła dawców i przekazała dla nich wodę oraz słodkości. Dziękujemy również koordynatorowi płockiego oddziału „Legion” HDK – Karolowi Krajewskiemu, bez którego organizacja wczorajszej akcji byłaby bardzo utrudniona.

W ramach akcji krewa oddali druhny i druhowie z naszej jednostki: Krzysztof Dobaczewski, Michał Dylicki, Paweł Rybarczyk, Kamil Duda, Ewa Jabłońska i Aleksandra Witczeska.

Mamy nadzieję, że kolejne akcje będą bardziej owocne, a ambulans do poboru krwi będzie pojawiał się na terenie gminy Słubice częściej.