Polscy Bohaterowie sprzed 160 lat

22 stycznia 2023 r. o godz. 12:00  w kościele parafialnym w Słubicach, uroczystą mszą świętą Koncelebrowaną, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski, w asyście ks. proboszcza Romana Batorskiego – rozpoczęły się obchody 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz ze sztandarem jak również poczty sztandarowe jednostek OSP (Słubice, Juliszew, Piotrkówek, Wiączemin Polski) wraz z pododdziałem strażaków stanowiły dodatkową uroczystą oprawę mszy świętej.

Po mszy, w zwartym szyku Kompania Reprezentacyjna ze sztandarem, poczty sztandarowe i pododdział strażaków prowadzony przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku druha Hilarego Januszczyka oraz pozostali uczestnicy przemaszerowali pod Kopiec Powstańców Styczniowych, który znajduje się przy ulicy Wiślanej i tam odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród zaproszonych gości, których obecność była wyrazem hołdu, szacunku i pamięci historycznej dla uczestników największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Polaków przeciw rosyjskiemu zaborcy, byli m.in.:

  • płk. dypl. dr. inż. Piotr Waniek, dowódca 9 Brygady Wsparcia dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Katarzyna Stołoska – Fuz, starszy kustosz działu Historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
  • Mariusz Ambroziak, który reprezentował Mazowiecką Wspólnotę Samorządową,
  • Andrzej Ciołkowski Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej,
  • Sławomir Januszewski, przewodniczący Rady Gminy Słubice.

Posterunek przy Kopcu wystawiony przez Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego, obecność przedstawicieli Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, które reprezentowali Wielki Kanclerz Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej gen. Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz – Kuczyński i Wielka Ochmistrzyni Warszawska, siostra pułkownik Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Agnieszka Jarocka, elementy rekonstrukcyjne w tle płonących ognisk przygotowane przez druha Romana Jabłońskiego – nadały temu wydarzeniu wyjątkową oprawę.

Uroczystość, którą przygotował i poprowadził właściciel pałacu w Słubicach, historyk, druh naszej jednostki Sławomir Ambroziak, rozpoczęła się hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie ksiądz proboszcz Roman Batorski poprowadził krótką modlitwę w intencji uczestników powstania styczniowego, a Apel Pamięci i salwa honorowa zakończyły ten etap uroczystości. Potem były wystąpienia okolicznościowe przedstawicielki Muzeum Mazowieckiego w Płocku Katarzyny Stołoskiej – Fuz oraz Gniewomira Rokosz – Kuczyńskiego, nawiązujące historycznie nie tylko do ogólnych wydarzeń powstania styczniowego ale również odnoszące się do wydarzeń związanych z tymi okolicami i miejscem upamiętnionym Kopcem Powstańców. W imieniu strażaków głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że to miejsce, w którym się znajdujemy, niedawno przywrócone pamięci, nie tylko przypomina, że ofiara powstania nie poszła na marne, ale Kopiec przy którym się znajdujemy, jest płaszczyzną, która łączy i jednoczy lokalną społeczność w imię wyższych wartości, w imię współczesnego patriotyzmu. Podziękował Prezesowi Hilaremu Januszczykowi, druhnom i druhom reprezentującym wszystkie jednostki OSP z terenu gminy za przybycie, za nadanie stosownej oprawy temu jakże ważnemu wydarzeniu. Słowami: „ niech pamięć o wszystkich uczestnikach powstania styczniowego, którzy walczyli, cierpieli i oddali życie za niepodległą Polskę – będzie głęboko zakorzeniona w naszych sercach i umysłach” zakończył swoje wystąpienie.

Złożenie kwiatów przez delegacje instytucji, stowarzyszeń oraz osoby prywatne było ostatnim elementem tej oficjalnej części uroczystości. W imieniu strażaków kwiaty złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki w asyście członka Zarządu Gminnego Związku OSP RP – Dariusza Wolińskiego (OSP Juliszew).

Wyprowadzenie sztandarów i pododdziałów zakończyło uroczystość. Dla wszystkich uczestników, na miejscu, został przygotowany gorący poczęstunek, którego przygotowaniem i logistyczną częścią związaną z jego wydaniem zajął się druh Andrzej Markiewicz.

Naszą jednostkę reprezentował Poczet Sztandarowy w Składzie: Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel i Przemysław Adamowicz oraz druhowie: Krzysztof Dylicki, Dominik Mićkowski, Adam Rączka i Michał Dylicki. Za bezpieczny przemarsz odpowiadał druh Andrzej Dobaczewski.