Pomoc przy zabezpieczeniu drogi

W wyniku zdarzenia drogowego z dnia 18-go lutego, uszkodzona została wiata przystanku autobusowego w miejscowości Budy, w gminie Słubice.

Uszkodzona wiata stwarzała zagrożenie dla użytkowników, w związku z czym została doraźnie zabezpieczona i wyłączona z użytkowania przez pracowników Urzędu Gminy w Słubicach. Znacznemu uszkodzeniu uległa jedna z murowanych ścian nośnych budynku, w związku z czym podjęta została decyzja o rozbiórce obiektu.

Prace te wymagały demontażu dachu budowli. Wykonane miały zostać przy pomocy koparko-ładowarki, która miała przenieść całą konstrukcję z wiaty na samochód. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników drogi, zostaliśmy poproszeni o zabezpieczenie fragmentu drogi, w czasie wykonywania prac.

Zgodnie z prośbą z Urzędu Gminy w Słubicach, do zabezpieczenia udali się przeszkoleni ratownicy, którzy przy wykorzystaniu pojazdu GBA oraz pachołków ostrzegawczych zabezpieczyli miejsce, zmykając na pewien czas zupełnie ruch na fragmencie drogi.

Po bezpiecznym zdjęciu dachu, prace przy użyciu ciężkiego sprzętu zostały zakończone, a nasz zastęp powrócił do strażnicy.