Poziom wody w Wiśle przekroczył stan alarmowy [WIDEO]

Ostatnie ujemne temperatury spowodowały, iż wody rzeki zamarzły. Następnie roztopy i zwiększony przepływ wody spowodowały, że kra ruszyła co może prowadzić do powstawania zatorów.

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od kilku dni wodowskaz w Kępie Polskiej, na terenie powiatu płockiego, pokazuje co raz większe wartości. Dziś, 24-go stycznia wskazanie wynosiło już 501 cm co daje poziom alarmowy przekroczony dokładnie o 1 cm.

Wody rzeki wystąpiły już w znacznej części na międzywale, a kra jedynie miejscami zdaje się bardzo powoli poruszać. Zaobserwowana grubość pokrywy lodowej wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów.

Sytuacja w chwili obecnej nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, lecz należy ją bezwzględnie kontrolować, ponieważ ewentualny zator może spowodować realne zagrożenie powodziom.

Prosimy o zwracanie uwagi na to co dzieje się w okolicy wałów przeciwpowodziowych, a wszelkie niebezpieczne zdarzenia należy bezwzględnie zgłaszać na numery alarmowe 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub 998 – Państwowa Straż Pożarna. W każdej sytuacji należy możliwie dokładnie i szczegółowo opisać zaistniałą sytuację oraz postępować zgodnie z poleceniami dyspozytora.

Prosiły również o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w okolicy akwenów wodnych oraz pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód, który jest bardzo niestabilny i w każdej chwili może się załamać.

www.imgw.pl