Środki ochrony dla ratowników

W działania związane z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-Cov-2 włączają się aktywnie ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym również przedstawiciele naszej jednostki.

Ratownicy OSP obok „tradycyjnych” działań ratowniczo-gaśniczych zostali zobligowani do działań związanych z bardzo dynamiczną sytuacją epidemiczną na terenie Polski. Członkowie OSP angażują się w dezynfekcję przestrzeni publicznej, dostarczają środki ochrony indywidualnej (m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji), dostarczają ulotki informacyjne dotyczące programu szczepień czy pomagają pacjentom dotrzeć do punktów szczepień. Obok tych działań wspólnie z ratownikami Państwowej Straży Pożarnej bardzo często uczestniczą w działaniach związanych z pomocą zespołom ratownictwa medycznego, których dostępność jest dużo mniejsza, z uwagi na duże obciążenie systemu w obecnej sytuacji.

W ostatnich dniach do naszej jednostki trafiły środki ochrony indywidualnej ratowników, które pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych, a które przekazane zostały nam za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia nasza jednostka otrzymała m.in. rękawice ochronne, maseczki ochronne, gogle ochronne, kombinezony ochronne, przyłbice, płyny do dezynfekcji oraz niezbędny przy realizacji transportów na szczepienia termometr bezdotykowy. Wraz ze środkami do jednostki trafił również adres z wyrazami uznania i szacunku oraz życzeniami zdrowia, podpisany przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemara Pawlaka.

Przekazanie ww. środków było możliwe na podstawie listu intencyjnego podpisanego 18 grudnia 2020 roku przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki ochrony oraz zapewniamy o swojej ciągłej gotowości do niesienia pomocy potrzebującym. Wierzymy, że dzięki współpracy uda nam się przetrwać ten trudny czas pandemii, po którym wrócimy do normalności.