Święto Jana w Wiączeminie Polskim

Tradycja Święta Jana w Wiączeminie Polskim ma już 10 lat. Zapoczątkowane zostało przez Stowarzyszenie Ziarno z Grzybowa i kontynuowana jest przez Muzeum Mazowieckie.

Dziś, 23-go maja odbyła się X edycja Święta Jana w Wiączeminie Polskim. Organizatorem tegorocznych obchodów było Muzeum Mazowieckie, które jest właścicielem Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Nasi druhowie odpowiadali za zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie Skansenu, a druhowie z OSP w Wiączeminie Polskim zajęli się organizacją ruchu na drogach dojazdowych do Skansenu. Zabezpieczenie z ramienia naszej jednostki prowadził zastęp GBA w obsadzie: Marek Tarka, Michał Dylicki, Piotr Kaczmarek, Przemysław Adamowicz, Bartłomiej Tomasik, Andrzej Dobaczewski.

Skansen tego dnia odwiedziło wielu gości, którzy mieli okazję zapoznać się ze sztuką ludową oraz posłuchać występów zespołów ludowych, w tym naszego rodzimego zespołu Grzybowianki & Grzybowiacy.

W trakcie zabezpieczenia nieustannie byliśmy w gotowości bojowej do wyjazdu i niesienia pomocy potrzebującym. Okazało się, że podjęcie działań przez naszą jednostkę było niezbędna, lecz o tym w kolejnym artykule.

Finalnie nasze zabezpieczenie na terenie Skansenu przebiegało spokojnie, a współpraca z gospodarzami była wzorowa. Dziękujemy za zaufanie i współpracę Panu Leonardowi Sobierajowi oraz Pani Kustosz Magdalenie Licy-Kaczan. Życzymy powodzenia i dalszego rozwoju Skansenu na terenie Wiączemina.