Uroczystości patriotyczne w Iłowie

Pamięć o wydarzeniach historycznych, tych wielkich i tych tragicznych jest bardzo ważna i trzeba ją z wielką determinacją przekazywać kolejnym pokoleniom.

Wczoraj, 29-go sierpnia w godzinach wieczornych delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 100-lecie „Cudu Nad Wisłą” oraz 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Uroczystość odbyła się przy kolumnie Niepodległościowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Kościoła Parafialnego w Iłowie, a organizatorami uroczystości byli: Proboszcz Parafii M.B. Królowej Polski w Iłowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

Uroczystość poprowadził przedstawiciel organizatorów, a jednocześnie członek naszej jednostki – Sławomir Ambroziak. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Iłów, przedstawiciele grupy motocyklowej Aioła GM z Iłowa, uczestniczka Powstania Warszawskiego, mieszkanka Słubic – Pani Wanda Świderska, mieszkańcy gmin Iłów i Słubice, pododdział studentów-żołnierzy Wojskowej Akademii Technicznej wraz z pocztem sztandarowym, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach w składzie: Marek Tarka – Prezes, Adam Rączka i Michał Dylicki. Uroczystość uświetnił udział Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu pod batutą kapelmistrza Michała Balcerowicza.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego, modlitwy i powitania przybyłych na uroczystość gości. Odczytany został również Apel Poległych oraz złożone zostały symboliczne kwiaty przy kolumnie wybudowanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzeniami towarzyszącymi dla wczorajszej uroczystości był wernisaż prac artystów uczestniczących w projekcie „Aleksander Sochaczewski – malarz syberyjskiej katorgi” oraz wykład poświęcony życiu i twórczości Aleksandra Sochaczewskiego.

Warto zauważyć, że w Iłowie obok flag Rzeczypospolitej Polskiej oraz flag NSZZ „Solidarność” pojawiła się również flaga biało-czerwono-biała – flaga Białorusi, którą za flagę narodową uznają białoruska opozycja demokratyczna i środowiska emigracyjne. Był to wyraz solidarności z mieszkańcami Białorusi.