Zbiórka krwi przy JRG nr 1 w Płocku

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmują o brakach w zapasach krwi. Niestety krew jest dobrem, którego nie można w żaden sposób zastąpić ani wyprodukować zamiennika.

Dziś, 23-go sierpnia przy siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Płocku pojawił się mobilny punkt poboru krwi, gdzie można było podzielić się cennym dobrem jakim jest krew. Organizatorem dzisiejszej akcji był Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi działający od 2016 roku przy  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Wśród członków naszej jednostki są osoby, które regularnie stawiają się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub mobilnych punktach poboru krwi, dzieląc się swoją krwią z potrzebującymi. Obok tych osób są również takie, które przystępują do oddania krwi okazjonalnie, najczęściej z przyczyn niezależnych od nich.

W dzisiejszej akcji udział wzięli nasi druhowie Krzysztof Dobaczewski oraz Marek Bogiel, który jest już weteranem honorowego krwiodawstwa po oddaniu ponad 60 litrów krwi, za co uhonorowany został odznaczeniem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Gratulujemy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podjęcia się trudu organizacji dzisiejszego przedsięwzięcia, a wszystkich serdecznie zachęcamy do dzielenia się krwią z potrzebującymi i odwiedzania regularnie CKiK lub mobilnych punktów poboru krwi, które pojawiają się w różnych miejscach.