Uroczysty Apel w Wiączeminie Polskim

zdj. infoPłockTV

Działalność ratownicza obok odpowiedniego poziomu zaangażowania i wyszkolenia wymaga również niezbędnego sprzętu, dzięki któremu ratownicy mogą skutecznie nieść pomoc potrzebującym.

Wczoraj, 25-go września, na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów pożarniczych na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W uroczystości udział wzięli m.in. Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Jacek Sokołowski – przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Adam Dobrosielski – Komendant Miejski PSP w Płocku, Piotr Mironiuk – Komendant Zakładowej Straży Pożarnej w PKN ORLEN S.A., Artur Czapliński – Radny Sejmiku województwa mazowieckiego, Jacek Kozłowski – Wójt Gminy Słubice, Sławomir Januszewski – Przewodniczący Rady Gminy Słubice, Krzysztof Dylicki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach. List do zebranych skierował Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Naszą jednostkę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie Przemysław Adamowicz, Rafał Górecki i Tomasz Robak oraz druhowie Prezes – Marek Tarka, Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Kamil Duda i Krzysztof Dylicki.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu – nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu przez dowódcę uroczystości, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach Wiesława Cichosza. Następnie odegrany został Mazurek Dąbrowskiego, a poczet flagowy podniósł flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.

Podczas uroczystości Mazowiecki Komendant Wojewódzki wręczył promesy. Druhowie z jednostki OSP w Wiączeminie Polskim otrzymali promesy na remont strażnicy oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100 kW na kwoty odpowiednio 20 tys. i 35 tys. zł. Na ręce Prezesa naszej jednostki przekazana została promesa na zakup wyposażenia osobistego ochronnego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej na kwotę 10 tys. zł.

W trakcie trwania apelu miało również miejsce przekazanie czterech lekkich pojazdów strażackich które trafiły do jednostek OSP z terenu powiatu płockiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaździerzu wzbogaciła się o fabrycznie nowy pojazd pomocniczy UTV oznaczony numerami operacyjnymi 367[M]79. Do strażaków z OSP w Wiączeminie Polskim trafił lekki samochód operacyjny SLOp, który dotychczas wykorzystywany był w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A., otrzymał on numery 367[M]57. Strażacy z OSP w Sendeniu Dużym wzbogacili się o lekki samochód kwatermistrzowski SLKw Ford Transit, wykorzystywany dotychczas w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Grójcu (nr 451[M]81). Ponadto po ponad czterech lata użyczenia, na własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach przekazany został lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego GLBA-Rt Iveco Daily (369[M]68), który wykorzystywany był wcześniej w JRG nr 1 i JRG nr 3 w Płocku.

Poświęcenia przekazanych pojazdów dokonali: Kapelan Diecezjalny Diecezji Łowickiej ks. Jerzy Modelewski oraz Kapelan Dekanatu Sannickiego ks. Zbigniew Ciechomski.

Na zakończenie, w imieniu obdarowanych, za otrzymany sprzęt oraz promesy podziękował Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski.

Poniżej relacja z uroczystości prezentowana w Kurierze Mazowieckim TVP 3 – od 4:18.

Zdjęcia: InfoPlockTV oraz KM PSP w Płocku