Warta przy Grobie Pańskim

Wielki Piątek, jest to ważny czas w Kościele Katolickim, gdy po wieczornej Liturgii, ciało Jezusa Chrystusa składane jest do grobu, gdzie spoczywa, aż do niedzielnego poranka.

Wczoraj, 29-go marca, w godzinach wieczornych, druhowie z naszej jednostki, tradycyjnie zebrali się na plebanii przy kościele parafialnym w Słubicach, gdzie oczekiwali na objęcie symbolicznej warty przy Grobie Pańskim. Strażacy wyposażeni w pasy oraz toporki, pełnili swoje warty w dwuosobowych zmianach, podczas adoracji Grobu przez wiernych.

Warta jest symbolicznym wydarzeniem i częścią przeżywania Wielkiego Tygodnia przez strażaków. Jest to również część strażackiej tradycji realizowanej od wielu lat. Tegoroczna warta realizowana była pod dowództwem członka kawalerii konnej OSP w Słubicach – Druha Romana Jabłońskiego, przez następujących druhów: Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, Rafał Górecki, Adam Rączka, Mariusz Robak, Jacek Górecki, Dominik Mićkowski, Andrzej Adamczyk, Sebastian Chaber, Tomasz Zwierzchowski, Paweł Rybarczyk, Michał Dylicki, przy wsparciu najmłodszego strażaka Mateusza Adamowicza.

Po zakończeniu warty, spotkaliśmy się tradycyjnie na plebanii, gdzie podzieliliśmy się symbolicznie wielkanocnym jajkiem, które przygotowane zostało przez Druha Andrzeja Markiewicza, przy wsparciu małżonki Anny.

Zgodnie z tradycją panującą w parafii, w Wielką Sobotę, przy Grobie Pańskim, staną druhowie z kolejnych jednostek z terenu parafii, tj. OSP w Grzybowie, OSP w Łaziskach i OSP w Sielcach.