Strażacy z naszego regionu jadą na Podkarpacie

Sytuacja panująca na południowym wschodzie naszego kraju, związana z podtopieniami jest bardzo trudna i wymaga zaangażowania dużych sił i środków.

Decyzją Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpacie skierowane zostały dwie kompanie Centralnego Odwodu Operacyjnego: KIELCE – z województwa świętokrzyskiego oraz KRAKUS II z województwa małopolskiego.

Dziś, 27-go czerwca, okazało się, iż na Podkarpacie jedzie kolejna kompania COO – kompania WODA, która utrzymywana była w gotowości. W skład mazowieckiej kompanii weszli również ratownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Na Podkarpacie udał się zastęp 363[M]21 GBA Scania wraz z pompą wysokiej wydajności z JRG nr 3 w Płocku.

W skład każdej z kompanii wchodzą samochody specjalne, średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz zestawy pompowe wysokiej wydajności.

Życzymy powodzenia kolegom z JRG nr 3 oraz szczęśliwego powrotu do domu!

Poniżej film opublikowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy przedstawiający wyjazd kompanii oraz film z 2018 roku, który obejmuje przejazd kompanii na ćwiczenia.