Alarm monitoringu Ppoż. w hotelu

W minioną sobotę, 17-go czerwca, do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Płocku  wpłynął sygnał z centrali monitoringu przeciwpożarowego jednego z hoteli.

Centrala, która wysłała sygnał zlokalizowana była w Hotelu Kawallo w miejscowości Leonów, w gminie Słubice. Do zdarzenia zadysponowany został zastęp GBA z naszej jednostki oraz zastępy GBA i GCBA z JRG nr 2 w Płocku.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurnemu udało się skontaktować z pracownikiem Hotelu, który przekazał informację o braku oznak pożaru oraz prawdopodobnej awarii jednej z czujek systemu. Dyżurny podjął decyzję o zawróceniu zastępu GCBA, a zastępy GBA miały udać się na miejsce.

Kiedy dotarliśmy na miejsce nie zauważyliśmy z zewnątrz żadnych oznak pożaru. Po rozmowie z pracownikiem udaliśmy się w miejsce uruchomienia czujki. Pomieszczenie, w którym była zlokalizowana oraz pomieszczenia sąsiednie zostały dokładnie sprawdzone. Nie potwierdzono pożaru, a zdarzenie zakwalifikowane zostało jako alarm fałszywy.

Po zakończeniu działań zastępy wróciły do swoich strażnic.

Dziękujemy pracownikom Hotelu za współpracę.

Siły i środki:

369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach

362[M]21 GBA Renault D16 – JRG nr 2 w Płocku