Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie podsumowała rok

Początek nowego roku, to czas podsumowań roku mijającego. Takiego podsumowania dokonała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W 2018 roku, mazowieccy strażacy podjęli w sumie 68 837 interwencji. Dla porównania w roku 2017 było ich 68 980, czyli o 143 więcej. Nie jest zdziwieniem, że najwięcej zdarzeń dotyczyło miejscowych zagrożeń – 40 420 (dla porównania 42 955 w 2017 roku), do tej grupy zaliczają się m.in. zdarzenia drogowe, skutki nawałnic czy działania związane z ratownictwem medycznym. Strażacy odnotowali również 20 376 pożarów, w tym 5567 pożarów traw oraz 4517 pożarów budynków mieszkalnych. W 2017 odnotowano 17 199 interwencji dotyczących pożarów. Ostatnia grupa to alarmy fałszywe – 8045, 8826 w 2017 roku. Alarmy te podzielić można na te z systemów automatycznych, alarmy w dobrej wierze oraz te złośliwe, szczęśliwie te ostatnie stanowią niewielką grupę.

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 38 komend powiatowych lub miejskich. Najspokojniej, wg. statystyk, w minionym roku było w powiecie łosickim, gdzie odnotowano 472 interwencje. Z drugiej strony natomiast, najwięcej zdarzeń było na terenie Miasta Stołecznego Warszawy – 16 316. Na drugim miejscu pod względem ilości interwencji znalazł się rejon operacyjny KM PSP w Radomiu – 4 187, a na trzecim rejon KM PSP w Płocku – 3 869.

Na stronie internetowej KW PSP w Warszawie możemy przeczytać: „W 2018 roku strażacy interweniowali m.in. przy 5567 pożarach traw i 2037 pożarach lasów. Ponadto na terenie woj. mazowieckiego powstało 4517 pożarów obiektów mieszkalnych, w których 332 osoby zostały poszkodowane a 59 straciło życie. Jednocześnie mazowieccy strażacy uczestniczyli w 291 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 172 osoby zostały podtrute  a 11 straciło życie. W 2018 roku mazowieccy strażacy 7526 razy usuwali skutki burz i huraganowych wiatrów (w tym w czerwcu 2928, lipcu 1132 oraz w sierpniu 932 razy), w których 37 osób zostało poszkodowanych a dwie straciły życie. Strażacy interweniowali 9753 razy podczas wypadków samochodowych na mazowieckich drogach, w których 6524 osób zostało poszkodowanych a 225 straciło życie. 548 interwencji dotyczyło działań na obszarach wodnych,  w tym 113 interwencji w okresie zimowym (cztery osoby zostały poszkodowane,  a 10 osób straciło życie).. Podczas sezonu letniego strażacy interweniowali 235 razy na mazowieckich rzekach, stawach i jeziorach. Niestety 24 osoby utopiły się, a sześć zostało rannych.”

Jeżeli potrzebujesz pomocy straży pożarnej dzwoń na numer alarmowy 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub 998 – Państwowa Straż Pożarna.

STATYSTYKI ROK 2018 – KW PSP w Warszawie

STATYSTYKI ROK 2017 – KW PSP w Warszawie

Źródło: https://www.straz.pl/