Stan ostrzegawczy w Wyszogrodzie, blisko stanu ostrzegawczego w Kępie Polskiej – RCB ostrzega przed falą wezbraniową

Z informacji przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, iż we wtorek i w środę, przez mazowieckie powiaty przechodzić będzie fala wezbraniowa na Wiśle.

Wisła na wysokości gminy Słubice zaczyna stopniowo opuszczać swoje koryto i wychodzić na tak zwane międzywale. Podobna sytuacja ma miejsce na wysokości gminy Iłów. Na godzinę 21:00 wskazanie wodowskazu w Wyszogrodzie o 9 cm przekroczyło stan ostrzegawczy pokazując wartość 509 cm, natomiast w Kępie Polskiej do osiągnięcia tego stanu brakuje zaledwie 5 cm – wodowskaz wskazuje 445 cm.

W okolicach wałów przeciwpowodziowych widać wzmożone zainteresowanie wielu osób, zarówno mieszkańców tych terenów jak i przyjezdnych. Prosimy pamiętać o tym, aby korona wału, drogi przy i po wałach oraz przejazdy przez sam wał były zawsze drożne. W przypadku zaistnienia groźnej sytuacji zaparkowany w takim miejscu samochód lub inny pojazd może stanowić poważną przeszkodę. Nie zbliżajmy się do brzegów, choć z naszej perspektywy wydają się być w porządku, tak naprawdę od strony rzeki są one podmywane przez nurt. Obserwując rzekę warto się wzajemnie ubezpieczać, tak aby w przypadku wpadnięcia do wody, ktoś mógł wezwać pomoc.

Prosimy o zachowanie ostrożności obserwując rzekę. Osoby, które poruszając się w okolicy wałów przeciwpowodziowych zauważą niepokojące zjawiska, takie jak m.in. przesiąki lub rozkopane przez zwierzęta skarpy wału powinny taki fakt niezwłocznie zgłosić do przedstawicieli Zarządzania Kryzysowego na danym terenie lub numer alarmowy 112.