Symboliczne Nabożeństwo Majowe w Jamnie

Niewielu młodych mieszkańców naszej gminy i okolicy wie, że na terenie miejscowości Jamno, w gminie Słubice, mieścił się dawniej kościół parafialny.

Z przekazów historycznych wynika, że pierwotnie siedzibą parafii była właśnie wieś Jamno, którą w 1297 r. książę Bolesław podarował biskupom poznańskim. Najprawdopodobniej na początku XIV w. wybudowano tu kościół i erygowano parafię p.w. św. Marcina Biskupa. Kolejny kościół wzniesiono w 1595 r., a następny w 1702 r. z inicjatywy biskupa poznańskiego M. Święcickiego. Kościół ten spłonął 1854 r. Siedzibę parafii przeniesiono wówczas do Słubic, gdzie od 1791 r. istniał już murowany kościół pełniący funkcję kaplicy pałacowej, ufundowany przez Józefa Andrzeja Mikorskiego podkomorzego gostynińskiego, kasztelana rawskiego, według projektu Hilarego Szpilowskiego. Staraniem Augusta Potockiego, ówczesnego właściciela Słubic, rozbudowano wówczas kościół o dwie kaplice (nawy) boczne i wieżę.

W miniony wtorek, 30-go maja z inicjatywy historyka i członka OSP w Słubicach – Sławomira Ambroziaka, w miejscu gdzie wieki temu znajdował się kościół w Jamnie zorganizowane zostały uroczystości Nabożeństwa Majowego ku czci Matki Bożej. Modlitwę poprowadził Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski. W uroczystości udział wziął pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach druha Marka Tarki, a w skład pododdziału weszli druhowie z OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz), OSP w Grzybowie i OSP w Łaziskach.