Uroczystości Bożego Ciała ze strażackim akcentem

W miniony czwartek, 8-go czerwca, w Kościele Katolickim odbyły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, których ważnym elementem była procesja.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Słubicach, w których udział wziął pododdział strażaków ochotników pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP i jednocześnie Prezesa OSP w Słubicach – Marka Tarki. W skład pododdziału wszedł poczet sztandarowy z naszej jednostki (Aleksandra Witczeska, Krzysztof Dobaczewski, Przemysław Adamowicz) oraz druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Andrzej Markiewicz, Sławomir Ambroziak, Mariusz Robak, Jacek Kozłowski, Sylwester Serwach), OSP w Grzybowie i OSP w Łaziskach.

W trakcie Nabożeństwa doszło do omdlenia jednej z uczestniczek uroczystości, którą zajęli się druhowie z naszej jednostki. Kobieta podczas udzielania pomocy była przytomna i kontaktowa. Na miejsce zadysponowany został również Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni zajęli się kobietą, która po przeprowadzeniu diagnostyki nie wymagała przewiezienia do szpitala.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się procesja do ołtarzy zlokalizowanych na terenie Słubic. Do procesji dołączyła Orkiestra Dęta OSP w Słubicach, pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. O bezpieczeństwo uczestników procesji oraz uczestników ruchu drogowego dbali ratownicy z jednostek OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Andrzej Dobaczewski, Jacek Górecki, Sebastian Chaber, Michał Dylicki) oraz OSP w Łaziskach.

Jeden z ołtarzy, tradycyjnie zlokalizowany był przy naszej strażnicy. Jego przygotowaniem zajęli się druhny i druhowie z naszej jednostki, pod kierownictwem Gospodarza – Marzeny Witczeskiej.