W Wiśle przybywa wody

Wodowskazy zlokalizowane na rzece Wiśle, na terenie powiatu płockiego, z godziny na godzinę pokazują większe wartości.

Ma to związek z falą wezbraniową, która z południa kraju przemieszcza się na północ. Zagrożenie powodzią jest minimalne, ale nigdy nie można lekceważyć sił natury. Na Wiśle w rejonie powiatu płockiego zlokalizowane są dwa wodowskazy w Wyszogrodzie oraz Kępie Polskiej. W obydwu przypadkach wskazania mają tendencję rosnącą. Na wodowskazie w Wyszogrodzie stan ostrzegawczy określony jest na poziomie 500 cm, a stan alarmowy na poziomie 550 cm – obecnie poziom wynosi 440 cm. Natomiast w Kępie Polskiej stan ostrzegawczy wynosi 450 cm, a stan alarmowy 500 cm – obecnie 374 cm.

Aktualne wskazania wodowskazów można śledzić na stronie www.pogodynka.pl.