Ostrożnie nad Wisłą

Choć fala kulminacyjna dotrze do nas najwcześniej w połowie tygodnia to już widać widoczny wzrost ilości wody w korycie rzeki oraz zwiększony przepływ.

Służby związane z bezpieczeństwem przygotowują się do przejścia przez teren Płocka i powiatu płockiego fali wezbraniowej. W chwili obecnej wody rzeki znajdują się nadal w korycie. Osoby sprawdzające poziom na własną rękę przestrzegamy, aby trzymać się kilka metrów od widocznej krawędzi brzegu, z uwagi na fakt, iż brzegi są mocno podmyte, a wysunięty nad wodę fragment może być mało stabilny.

Na godzinę 19:00 UTC, czyli godzinę 21:00 czasu w Polsce, wodowskaz wskazywały następujące wartości: w Wyszogrodzie 460 cm, natomiast w Kępie Polskiej 394 cm. W obu przypadkach poziomy zbliżają się do stanu ostrzegawczego, którego osiągnięcie będzie najprawdopodobniej nieuniknione.

Osoby, które poruszając się w okolicy wałów przeciwpowodziowych zauważą niepokojące zjawiska, takie jak m.in. przesiąki lub rozkopane przez zwierzęta skarpy wału powinny taki fakt niezwłocznie zgłosić do przedstawicieli Zarządzania Kryzysowego na danym terenie lub numer alarmowy 112.